پنج شنبه,31 مرداد 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

با عنايت به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و رهنمودهاي رياست محترم جمهوري، استقرار دولت فناور و شهر فناور و کارآمدسازي شهروندان بر پايه آن، مي­تواند خدمات دولت و شهرداري­ها را به مردم تسهيل نمايد و دولت را تبديل به يک دولت فناور و پيشرفته نمايد.

از آنجاييکه فرهنگسازي و ايجاد جريان فکري براي تحقق شهروند فناور يکي از مولفههاي دولت فناور ميباشد لذا براي تحقق اين اصل و گذر از چالشهاي پيچيده شهرنشيني به ويژه در شهرهاي بزرگ، لازم است تا مديران و تصميم ­گيرندگان با متدهاي عملي و پيشرفته کارآمدسازي شهروندان بر پايه فناوري اطلاعات و تبديل آنها به شهروندان فناور و کارآمد، آشنا شوند و آن را در حوزه فعاليت خود بکار گيرند. قطعا اين هم انديشي و توسعه ميتواند سرعت تحقق شهر فناور و در نتيجه دولت فناور را بر پايه متدهاي علمي و عملي جهاني تسريع نمايد.

 

 

بدين منظور شهرداري تهران به عنوان بزرگترين کلانشهر کشور با همکاري دانشگاه صنعتي اميرکبير به عنوان مادر دانشگاههاي صنعتي کشور و بزرگترين دانشگاه کشور در حوزه فناوري اطلاعات، « کنفرانس ملي شکوفا»
(برگرفته از سرواژه
هاي شهروند کارآمد و فناوري اطلاعات) را با شعار «شهروند کارآمد - شهروند فناور» با هدف توانمندسازي شهروندان در مشارکت اجتماعي با استفاده از فناوري اطلاعات،13 و 14 اسفند ماه سالجاري در سالن همایش های برج میلاد برگزار خواهند کرد.