سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

سخنرانان ویژه کنفرانس

سخنرانان ویژه کنفرانس

فهرست اولیه سخنرانان ویژه کنفرانس شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات

 

 

 

قابل ذکر است از ساعت 8 صبح تا 15 ارائه های علمی و از ساعت 15 ال 17 مقامات مدعو (وزرا) سخنرانی خواهند کرد.

 

 

 

ردیف

نام

سمت

عنوان

1

دکتر سعید شیری قیداری

عضو هیات علمی دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

استفاده از هوش مصنوعی و رباتیک در حل مسایل شهری

2

دکتر علی پیران نژاد

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

توانمندسازی دیجیتالی شهروندان، حلقه مفقوده کارامدسازی شهروندان (حکمرانی الکترونیک)

3

دکتر حمیدرضا احمدیان

مدیرکل نوآوری و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدل اقتصادی بهینه در توسعه کسب و کارهای نوین شهری

4

دکتر سید مرتضی موسویان

رئیس مرکز توسعه رسانه های دیجیتال

کارآمدسازی شهروندان و فناوری اطلاعات در هزاره سوم

5

مهندس مصطفی بهمن آبادی

معاون آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

راهکارهای آتی دولت آمریکا برای کارآمدسازی شهروندان بوسیله فناوری اطلاعات

6

دکتر مهدی کریمی نیسیانی

معاون سابق سازمان ارتباطات زیرساخت کشور

تاب آوری و پایدارسازی زیرساخت های فناوری اطلاعات شهری در مقابل تهدیدات و حملات سایبری

7

دکتر  رضا رمضانی خورشید دوست

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیستم فراگیر نوآوری (فرانو) برای ارتقای مشارکت شهروندان

8

دکتر عباس احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدلهاي ارائه خدمات شهرداری ها و دولت فناور به شهروندان

9

عباس امیری

مدرس دانشگاه پیام نور

کارآمدسازی شهروندان بر اساس حقوق فناوری اطلاعات  شهروندی

 

 

 

 

 

 

رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید