سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

قابل توجه شرکت کنندگان در بخش لیگ رباتیک

قابل توجه شرکت کنندگان در لیگ رباتیک

 

برگزاری لیگ روز جمعه 13 بهمن ماه می باشد. کلیه شرکت کنندگان برنامه ریزی خود را برای حضور انجام دهند.

لیگ از ساعت 8 صبح آغاز می شود. 

 

جدول مسابقات روز قبل از برگزاری در سایت و کانال تلگرامی قرار داده خواهد شد.

 

مکان: تهران تقاطع اتوبان آزادگان و خیابان شهید رجایی، رو به روی مسجد مادر – مجموعه ورزشی یادآوران

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید