سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

قابل توجه شرکت کنندگان در بخش طراحی رباتیک

 قابل توجه شرکت کنندگان در بخش طراحی رباتیک

 

 

شهروندان عزیزی که در بخش طراحی رباتیک شرکت کرده اند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹ بهمن فرصت دارند که اطلاعات ربات خود را برای ارزیابی اولیه از طریق تلگرام به ایدی زیر برای خانم مهندس امینی خواه ارسال کنند

 

 

@ztahavol2 

09101461246

 

 

این زمان تمدید نخواهد شد

 

 

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید