سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

اطلاعیه مهم

بدلیل استقبال بیش از حد شهروندان عزیز تهرانی از ششمین جشنواره شکوفا، به اطلاع می رساند یکشنبه مورخ 8 بهمن ماه 96، آخرین فرصت ارسال اثر به جشنواره می باشد و پس از آن دریافت آثار کلیه بخش های جشنواره متوقف خواهد شد. ضمن تشکر مجدد از استقبال شما شهروندان عزیز تهرانی، به اطلاع می رساند که این فرصت تحت هیچ عنوانی تمدید نخواهد شد.

 

قابل به ذکر است تا ساعت 16 روز 7 بهمن ماه تعداد 2750 اثر به جشنواره واصل شده است.

 

 

 

از استقبال پرشکوه شما شهروندان تهرانی نهایت تشکر را داریم.

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید