پنج شنبه,31 مرداد 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

محلات و مناطق فناور تهران معرفی می شوند

 

در ششمین جشنواره شکوفا (شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات)، محلات و مناطق فناور تهران معرفی می شوند.

بر اساس دستور العمل اجرایی ششمین جشنواره شکوفا، به منطقه یا محله ای که بیشترین آثار را در جشنواره جذب نمایند و در نهایت امتیاز را در جشنواره کسب نمایند به عنوان منطقه و محله فناور انتخاب خواهند شد.

 لذا کلیه مناطق و محلات شهر تهران می توانند با تبلیغات جشنواره در منطقه یا محله خود و جذب آثار بیشتر و توانمدسازی آثار عنوان منطقه یا محله فناور را تصاحب نمایند.

 

منطقه فناور: 3 منطقه ای که بیشترین امتیاز را کسب نماید.

محله فناور: 5 محله ای که بیشترین امتیاز را کسب نمایند.

 

توزیع امتیاز به ازای هر نفر یا گروه در جشنواره و تایید دریافت اثر، به شرح زیر می­ باشد:

 

شرح امتیاز

میزان امتیاز

ارسال هر ایده به جشنواره          

2

ثبت نام در لیگ بازی­های رایانه­ای

1

ثبت نام در رسانه های دیجیتال

4

ثبت نام در  خدمات مبتنی بر تلفن همراه

6

ثبت نام در لیگ رباتیک شکوفا

6

ثبت نام در طراحی و ساخت بازی­های رایانه­­ای

8

ثبت نام در طراحی و ساخت ربات

8

رتبه سوم هر محور در جشنواره

15

رتبه دوم هر محور در جشنواره

25

رتبه سوم هر محور در جشنواره

35

 

 

 

رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید