سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

محورهای نمایشگاه

 

محورهای نمایشگاه تخصصی شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات

 

 

·         محصولات و تجهیزات فناور سازی

·         راهکارهای فناور سازی

·         تجهیزات و راهکارهای IOT

·         اتوماسیون اداری

·         اتوماسیون شهرداری ها

·         حمل و نقل فناور

·         خانه فناور

·         سازمان فناور

·         سیستم های فناور حمل و نقل و ترافیک

·         شهرداری های فناور (دستاوردهای شهرداری)

·         یادگیری الکترونیک

·         بانکداری الکترونیک 

 

 

کلیک: 1100 بار - بروزرسانی در شنبه, 07 بهمن 1396 10:27

دیدگاه خود را ارسال نمایید