یکشنبه,27 اسفند 1396

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

محور های کنفرانس

 مولفههاي شهروند کارآمد در فضاي شهري

 مدلهاي ارائه خدمات دولت فناور به شهروندان

 خدمات يکپارچه شهري به شهروند کارآمد

  کسب و کارهاي دیجیتال و شهروند کارآمد

 اقتصاد اشتراکي در کسب و کارهاي ديچيتال

 یادگیری الکترونیکی شهروندان

 بازيهاي رايانهاي و خلاقيت در خانواده

 پدافند سايبري در خانواده فناور

 اخلاق در فضاي مجازي

 مهاجران ديجيتال و شهروندان ديجيتال

 شهروند کارآمد مبتنی بر خدمات تلفن همراه

 

 

 

 

 

 

کلیک: 423 بار - بروزرسانی در شنبه, 07 بهمن 1396 10:28

دیدگاه خود را ارسال نمایید