یکشنبه,27 اسفند 1396

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

زمان و مکان کنفرانس

زمان : 13 و 14 اسفند ماه 1396

 

مکان : سالن همایش های برج میلاد