یکشنبه,27 اسفند 1396

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

اهداف کنفرانس

 اهداف کنفرانس:

•  توانمندسازی شهروندان بر بستر فناوری اطلاعات

•  ارائه خدمات مطلوب شهروندی به شهروندان

•  توسعه تعاملات اجتماعی شهروندان

•  مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

•  توسعه فرهنگ پدافند سایبری در شهر

•  توسعه یادگیری الکترونیکی در شهر

 

 

 

 

 

کلیک: 225 بار - بروزرسانی در دوشنبه, 04 دی 1396 12:28

دیدگاه خود را ارسال نمایید