سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

محورهای جشنواره

 

خدمات مبتني بر تلفن همراه : شامل اپليکيشن­هاي تلفن همراه، خدمات شهروندي مبتني بر تلفن همراه،

رسانههاي ديجيتال و توليد محتوا: شامل کسب و کار ديجيتال، رسانههاي برخط يا پايگاههاي اينترنتي، شبکههاي اجتماعي، کانالهاي موجود در شبکه هاي اجتماعي ايراني، نرمافزارهاي شهروندي، سي ديهاي آموزش شهروندي و ...

بازيهاي رايانهاي

بـخش اول: طراحي و ساخت بازيهاي رايانهاي

بخش دوم: ليگ بازيهاي رايانهاي: در دو بخش online و Local به تفكيک آقايان و بانوان انجام و شامل بازيهاي PES2016، FIFA2016، حلزون نامه ­بر و ماشين سواري مي باشد.

رباتيک

بخش اول: ليگ (مسابقات) رباتيک

ليگ 1 - خط سفيد -الفباي ترافيک

ليگ 2- ربات هاي فوتباليست کنترلي

ليگ 3- ربات هاي مبارز

ليگ 4- رالي رباتها

ليگ 5- زمين پاک

ليگ 6- رباتهاي آتش نشان

بخش دوم:طراحي و ساخت ربات 

رباتيک شهري: شامل رباتهاي

رباتهاي خدمات رسان

ربات آتشنشان

ربات بازيافت (تشخيص و تفکيکي زباله هاي بازيافتي)

ربات امداد و نجات

رباتهاي انسان نما

رباتهاي سرگرمي

 

رباتهاي پرنده

  

 

 

کلیک: 1658 بار - بروزرسانی در سه شنبه, 17 بهمن 1396 13:40

دیدگاه خود را ارسال نمایید