سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

دستورالعمل اجرایی جشنواره

جهت دریافت فایل دستور العمل اجرایی کنفرانس فناوری اطلاعات و شهروند کارآمد روی عکس زیر کلیک نمایید:

 

کلیک: 1728 بار - بروزرسانی در دوشنبه, 04 دی 1396 12:10

دیدگاه خود را ارسال نمایید