جمعه,04 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

درباره جشنواره

شکوفا که برگرفته از سرواژه کلمات «شهروند کارآمد و فناوري اطلاعات » است در واقع بر اين باور است که يکي از شاخص هاي مهم شهروند کارآمد آشنايي آنان با فناوري اطلاعات بوده و سعي کرده است کارآمدي شهروندان را در بستر فناوري روز به نمايش بگذارد.

در همين راستا ششمين دوره جشنواره شکوفا در سال 96 در قالب 4 محور با محوريت ادار ه کل برنامهريزي و توسعه شهري معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با راهبري دبيرخانه مرکزي و بر اساس فرآيند اجرائي و شرح وظايف تعريف شده در دستورالعمل اجرايي مي گردد.

 

در ششمين جشنواره شکوفا شهروندان محلات 354 گانه شهر تهران در قالب 4 محور با بهرهگيري از فناوري اطلاعات به ارائه توانمنديهاي تخصصي خود ميپردازند و بدين وسيله پتانسيلهاي بالقوه انساني شهر بالفعل خواهد شد و از آن پتانسيلها و ايدهها براي پيش برد اهداف متعالي مديريت شهري بهرهبرداري ميشود.

 

 

 

 

  

سایت همایش: ictmanagers.ir

تلگرام : 09101461246  

تلفن دبیرخانه: 88146121  داخلی 105

email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

 

کلیک: 1325 بار - بروزرسانی در شنبه, 23 دی 1396 10:18

دیدگاه خود را ارسال نمایید