جمعه,04 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

ثبت نام در بخش ارسال ایده به جشنواره

 

توجه: شرکت کنندگان گرامی زمان ثبت نام در بخش ارسال ایده به جشنواره به اتمام رسیده است و قابل تمدید 

نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک: 1005 بار - بروزرسانی در یکشنبه, 08 بهمن 1396 20:53

دیدگاه خود را ارسال نمایید