جمعه,04 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

ثبت نام در بخش خدمات مبتنی بر تلفن همراه

 

توجه: شرکت کنندگان گرامی زمان ثبت نام در بخش خدمات مبتنی بر تلفن همراه به اتمام رسیده است و قابل تمدید نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک: 1341 بار - بروزرسانی در یکشنبه, 08 بهمن 1396 20:56

دیدگاه خود را ارسال نمایید