سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

ثبت نام لیگ رباتیک

 

توجه: شرکت کنندگان گرامی زمان ثبت نام در لیگ رباتیک اتمام رسیده است و قابل تمدید نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک: 1500 بار - بروزرسانی در پنج شنبه, 05 بهمن 1396 10:19
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید