یکشنبه,25 آذر 1397

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

ثبت نام در بخش رسانه های دیجیتال

 

توجه: شرکت کنندگان گرامی زمان ثبت نام در بخش رسانه های دیجیتال به اتمام رسیده است و قابل تمدید

نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک: 793 بار - بروزرسانی در یکشنبه, 08 بهمن 1396 20:56

دیدگاه خود را ارسال نمایید