سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

ثبت نام در بخش بازی سازی رایانه ای

 

توجه: شرکت کنندگان گرامی زمان ثبت نام در بخش بازی سازی رایانه ای به اتمام رسیده است و قابل تمدید

 نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک: 675 بار - بروزرسانی در یکشنبه, 08 بهمن 1396 20:52

دیدگاه خود را ارسال نمایید