تماس با دبیرخانه جشنواره: 88146121

 

کانال جشنواره در شبکه های مجازی سروش و تلگرام:

@ictmanagers